Chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ là gì

Chỉ giới xây dựng là gì ?

 

Nhiều người dân chuẩn bị xây nhà và bắt đầu đi tìm hiểu các thông tin về kinh nghiệm xây dựng và bắt gặp khái niệm chỉ giới xây dựng. Vậy chỉ giới xây dựng là gì ? 

Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên đất đó. Như vậy, chỉ giới xây dựng dùng để xác định diện tích xây dựng.

Chỉ giới xây dựng có thể trùng với chỉ giới đường đỏ (chúng ta sẽ xem định nghĩa ở dưới), nếu công trình được phép xây dựng sát chỉ giới đường đỏ (ranh giới lô đất); hoặc lùi vào so với đường đỏ nếu công trình phải xây lùi  vào so với chỉ giới đường đỏ (do yêu cầu của quy hoạch). Chỉ giới xây dựng được xác định trong đề án quy hoạch của khu đô thị.

 

Chỉ giới đường đỏ là gì

 

Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng khác. Trong hạ tầng giao thông đô thị chúng ta còn gặp lộ giới. Lộ giới là chỉ giới đường đỏ của phần đất dành làm đường đô thị, bao gồm toàn bộ lòng đường, lề đường và vỉa hè.

Một khái niệm khá thông dụng trong xây dựng nữa đó là Khoảng lùi. Khoảng lùi là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏchỉ giới xây dựng.

Chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ

Trần Tuyên - KS Xây dựng.

 

 

 

 

Đang xử lý...