Kinh nghiệm ký kết hợp đồng xây dựng

06:07:00 11/07/2017

KINH NGHIỆM KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

 

Ký kết hợp đồng xây dựng là công việc tiếp theo cần làm trong tiến trình thi công công trình nhà ở sau khi bên chủ đầu tư đã lựa chọn và quyết định sẽ làm việc với bên nhà thầu thi công. Bản hợp đồng xây dựng sẽ giúp hai bên thỏa hiệp những vấn đề trong quá trình thi công. Hiện nay khi xây nhà, nhiều chủ đầu tư gặp bất trắc trong vấn đề giấy tờ xây dựng hoặc rủi ro trong quá trình thi công. Để hạn chế các rủi ro này đòi hỏi bên thi công và bên chủ đầu tư phải có bản hợp đồng xây dựng.  bài viết này chúng tôi xin đề cập với các bạn những kinh nghiệm ký kết hợp đồng xây dựng nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn tầm quan trọng của công việc ký kết hợp đồng xây dựng đối với quá trình thi công công trình nhà ở. 

 

kinh nghiệm ký kết hợp đồng xây dựng

 

Những kinh nghiệm khi ký kết hợp đồng xây dựng:

1 - Sau khi hai bên chủ đầu tư và bên nhà thầu đồng ý về giá cả và cách thức thi công, hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng xây dựng để bắt đầu triển khai công tác thi công. Giá trị của hợp đồng có thể tăng giảm tùy vào diện tích phát sinh hay khối lượng thi công phát sinh, đơn giá không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. 

2 - Yêu cầu bên thi công ghi rõ tiến độ thi công toàn bộ công trình, tiến độ thi công của từng giai đoạn và cam kết của bên thi công chịu các hình thưc phạt khi vi phạm tiến độ thi công theo hợp đồng.

3 - Chủ đầu tư cần xem xét về trị giá khi thi công, chủ đầu tư sẽ phải ứng trước 20% tổng giá trị hợp đồng khi ký kết để đảm bảo cho công tác chuẩn bị vật tư thi công và công tác thiết kế (nếu chưa có bản vẽ thiết kế). Giá trị hợp đồng không thay đổi đến khi quá trình thi công hoàn thiện.

4 - Chủ đầu tư cần xem xét kĩ về các phương tiện máy móc thiết bị, các hệ thống cốp pha giàn giáo đề đạt trong bản hợp đồng xây dựng. 

5 - Chú ý làm rõ với bên thi công về công tác nhân sự trong suốt quá trình thi công như: cán bộ kĩ thuật, công nhân,...

6 - Hợp đồng thi công là mẫu quy định chung, hai bên không được sửa đổi nội dung có trong bản hợp đồng. Cần đọc thật kĩ nội dung của bản hợp đồng trước khi đi đến quyết định ký kết.

7 - Bên chủ đầu tư cần làm rõ các chi phí phụ trong khi thi công như: chi phí điện nước trong quá trình thi công, chi phí thuê mặt bằng vỉa hè, xin cấp xây dựng, các loại chi phí phát sinh cho công nhân thi công trong quá trình thi công.

8 - Bản vẽ thiết kế và bản vẽ xin phép phải được bên chủ đầu tư và bên đơn vị thi công xem xét duyệt trước khi đi đến ký kết hợp đồng, có giá trị ràng buộc từ đầu hợp đồng thi công. 

9 - Nhà thầu chịu trách nhiệm mua bảo hiểm lao động, chủ đầu tư chịu trách nhiệm mua bảo hiểm công trình (nếu có).

10 - Cần quan tâm đến thương thảo làm rõ việc chia sẻ những thiệt hại về kinh tế, những rủi ro trong quá trình thi công thực hiện hợp đồng.

11 - Cam kết ràng buộc giữ hai bên chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu thi công.

 

kinh nghiệm ký kết hợp đồng xây dựng

 

Sưu tầm: J.Sach - KSXD 

 

 

Đang xử lý...