Cách thức giám sát thi công

CÁCH THỨC GIÁM SÁT THI CÔNG NHÀ Ở

 

Công tác giám sát thi công là một công tác đặc biệt quan trọng của các giám sát viên xây dựng trong quá trình thi công xây dựng nhà ở. Nhà ở là sản phẩm được tạo thành từ công sức lao động của con người, từ nguyên vật liệu, máy móc, do con người trực tiếp thiết kế và thi công. Chính vì vậy, thi công nhà ở không chỉ phụ thuộc vào những điều kiện tự nhiên mà còn phụ thuộc vào sức lao động của con người, của các phương tiện thiết bị trong quá trình thi công. Điều này đòi hỏi người giám sát thi công không chỉ nắm vững kĩ thuật xây dựng mà phải có những kinh nghiệm về giám sát thi công, am hiểu về những cách thức giám sát thi công để theo kịp tiến độ trong quá trình thi công công trình nhà ở.

 

Quy trình giám sát thi công chi làm 4 giai đoạn:

 

Công việc giám sát thi công trải qua các giai đoạn theo tiến trình thi công hoàn thiện công trình xây dựng:

 

 1. Công tác giám sát thi công phải chấp hành các quy định của công việc thiết kế đã được nhà thầu và chủ đầu tư thông qua, cam kết về chất lượng theo hợp đồng giao nhận thầu. 
 2. Giai đoạn chuẩn bị thi công: giám sát thi công phải có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện ban đầu cho quá trình thi công. Kiểm tra về nguồn nguyên liệu cung ứng, thiết bị máy móc tiêu chuẩn, kiểm định chất lượng đầu vào, có kế hoạch yêu cầu sửa chửa thay thế nếu phát hiện sai sót.
 3. Giai đoạn xây lắp: theo dõi đảm bảo đúng yêu cầu thi công, đảm bảo tiến độ thi công phù hợp với quy định hợp đồng thiết kế thi công đã được chủ đầu tư và bên giám sát thông qua. Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động trong quá trình thi công. Xác nhận khối lượng hoàn thành, chất lượng công trình, lập báo cáo giao ban thường kỳ cho chủ đầu tư. Lập biên bàn nghiệm thu theo quy định. Kiểm tra những hạng mục công trình không đảm bảo yêu cầu kĩ thuật chất lượng công trình, lập văn bản đánh giá tổng thể những sự cố đề xuất của đơn vi thiết kế và thi công.
 4. Giai đoạn hoàn thành xây dựng công trình: Tổ chức giám sát kiểm tra, tập hợp hồ sơ pháp lí về chất lượng của công trình hoàn thành. Đảm bảo công tác nghiệm thu công trình xây dựng phải đúng yêu cầu về chất lượng, yêu cầu thiết kế. Tổng hợp biên bản, giấy tờ trong công tác nghiệm thu bàn giao công trình với bên chủ đầu tư xây dựng.

 

CÁCH THỨC GIÁM SÁT THI CÔNG NHÀ Ở

 

Kế hoạch giám sát thi công:

 • Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;
 • Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;
 • Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình;
 • Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
 • Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm:
 • Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình;
 • Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây 

          

Tổng quát, cách thức giám sát thi công bao gồm các công việc:

 • Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình: phối hợp giám sát và theo dõi quy trình biện pháp thi công của nhà thầu xây dựng, đảm bảo về mặt yêu cầu kỹ thuật cũng như trong  đúng thiết kế bản vẽ công trình.
 • Kiểm giám sát nguồn vật liệu cung ứng cho quá trình thi công: tiến hành kiểm tra về nguồn vật tư nguyên vật liệu chuẩn bị cho thi công công trình xây dựng. Vật liệu thi công phải đúng về chỉ tiêu chủng loại, chất lượng cũng như số lượng, đảm bảo về yếu tố chất lượng cho công trình thi công.
 • Kiểm tra và giám sát thường quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường: theo dõi tiến độ thi công của nhà thầu, điều chỉnh và phát hiện sai xót trong quá trình thi công.
 • Xác nhận bản vẽ hoàn công
 • Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định: sau giai đoạn thi công xong công rình nhà ở, giám sát viên tiến hành nghiệm thu công trình xây dựng theo đúng quy định của bộ Xây Dựng (TCXDVN 371:2006 và chương V nghị định 15/2003 NĐ - CP)
 • Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng
 • Kiểm tra, phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu có kế hoạch điều chỉnh
 • Tổ chức kiểm định lại chất lượng công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng: kiểm định chất lượng của thi công bằng nhiều phương pháp khác nhau để đảm bảo về chất lượng của công trình xây dựng, sự an toàn cũng như độ vững chắc của toàn bộ công trình.
 • Giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.
 • Giám đốc trung tâm, tổ quản lí kỹ thuật của trung tâm theo quyết đinh thành lập tổ kiểm tra để kiểm tra việc thực hiện công việc tư vấn giám sát.
 • Giám sát chính lập báo cáo hoàn thành gửi trung tâm kiểm tra trước khi gửi cho chủ đầu tư xem xét.
 • Bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo Biên bản bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

 

CÁCH THỨC GIÁM SÁT THI CÔNG NHÀ Ở

 

Sưu tầm: J.Sach - KSXD

 

 

 

Đang xử lý...