Hồ sơ thiết kế nhà lô phố 3 tầng 90m2

Hồ sơ thiết kế nhà lô phố 3 tầng 90 m2

 

Thông tin công trình nhà lô phố 3 tầng:

  • Phòng khách: 24m2
  • Phòng ăn + bếp: 16m2
  • Phòng ngủ ông bà: 9.5 m2
  • Phòng ngủ con 1: 9m2
  • Phòng ngủ con 2: 9m2
  • Phòng ngủ master: 20m2
  • Phòng thờ: 18m2

Đơn vị Thiết kế: 

  • CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC MOVIC
  • Website: https://congtythietkenhadep.vn
  • Hotline  :  0972.712.688 - 0984.215.390   

Hồ sơ phần kiến trúc nhà lô phố 3 tầng: 

nhà lô phố

Hồ sơ kiến trúc bố trí xây tường tầng 1 nhà lô phố 3 tầng

hồ sơ thiết kế nhà lô phố 3 tầng

mặt bằng bố trí nội thất tầng 2 nhà lô

 

mặt bằng xây tường

mặt bằng mái nhà lô

mặt tiền nhà lô

mặt cắt nhà lô

Hồ sơ kết cấu nhà lô 3 tầng

Hồ sơ kết cấu thông tin công trình

Hồ sơ kết cấu thông tin công trình nhà lô

Hồ sơ kết cấu thông tin công trình

Hồ sơ kết cấu mặt bằng định vị lưới cột

Hồ sơ kết cấu mặt bằng định vị cổ móng

mặt bằng kết cấu móng trong nhà lô phố

mặt bằng lớp gạch vỡ lót móng trong nhà lô phố

mặt bằng tường móng trong nhà lô phố

mặt bằng định vị bể ngầm trong nhà lô phố

chiết tiết móng trong nhà lô phố

chi tiết kếu cấu bể phốt trong nhà lô phố

mặt bằng kết cấu bể phốt trong nhà lô phố

mặt bằng định vị cột trong nhà lô phố

chi tiết cấu tạo cột trong nhà lô phố

mặt bằng kết cấu tầng 2 trong nhà lô phố

mặt bằng kết cấu tầng 3 trong nhà lô phố

mặt bằng kết cấu mái trong nhà lô phố

mặt bằng thép lớp dưới sàn tầng 2 trong nhà lô phố

mặt bằng thép lớp trên sàn tầng 2 trong nhà lô phố

mặt bằng thép dưới sàn tầng 3

mặt bằng thép trên sàn tầng 3

mặt bằng thép lớp dưới mái trong nhà lô phố

chi tiết dầm trong nhà lô phố

kết cấu thang trong nhà lô phố

thống kê thép móng bằng trong nhà lô phố

thống kê thép thang bộ trong nhà lô phố

thống kê thép sàn trong nhà lô phố

 

 

Hồ sơ điện trong nhà lô phố 3 tầng:

danh mục bản vẽ điện

mặt bằng ổ cắm điện tầng 1 trong nhà lô phố

mặt bằng ổ cắm điện tầng 2 trong nhà lô phố

mặt bằng ổ cắm điện trong nhà lô phố

mặt bằng điện chiếu sáng tầng 1

mặt bằng điện chiếu sáng tầng 2 trong nhà lô phố

mặt bằng điện chiếu sáng tầng 3 trong nhà lô phố

mặt bằng lắp điều hòa tầng 1 trong nhà lô phố

mặt bằng lắp điều hòa tầng 2

mặt bằng lắp điều hòa tầng 3 trong nhà lô phố

mặt bằng điện nhẹ tầng 1 trong nhà lô phố

mặt bằng chống sét

nguyên lí lắp đặt điện trong nhà lô phố

mặt bằng tiếp địa trong nhà lô phố

chi tiết chống sét trong nhà lô phố

thống kê thiết bị điện trong nhà lô phố

Hồ sơ nước trong nhà lô phố 3 tầng: 

danh mục bản vẽ cấp thoát nước trong nhà lô phố

mặt bằng cấp nước tầng 1 trong nhà lô phố

mặt bằng cấp nước tầng 2 trong nhà lô phố

mặt bằng cấp nước tầng 3

mặt bằng cấp nước tầng mái trong nhà lô phố

mặt bằng thoát nước tầng 1 trong nhà lô phố

mặt bằng thoát nước tầng 2

mặt bằng thoát nước tầng 3

mặt bằng thoát nước tầng mái trong nhà lô phố

sơ đồ nguyên lí cấp nước trong nhà dân

sơ đồ nguyên lí thoát nước trong nhà lô phố

mặt bằng cấp thoát nước vệ sinh tầng 1

mặt bằng cấp thoát nước vệ sinh tầng 2 trong nhà lô phố

mặt bằng cấp thoát nước tầng 3 trong nhà lô phố

chi tiết lắp đặt thiết bị cấp thoát nước

chi tiết lắp đặt thiết bị trong nhà vệ sinh

lắp đặt trang thiết bị nhà vệ sinh

chi tiết cấu tạo trang thiết bị cấp thoát nước

thống kê trang thiết bị cấp thoát nước trong nhà lô phố

 

 

 

 

 

Đang xử lý...